اندازه‌ی سیمراه‌های EMT به گیج سیم و کابل و همین‌طور مقدار سیم و کابلی که از آن عبور می‌کند بستگی دارد. در بیشتر ساختمان‌ها اندازه‌ی سیمراه را بر اساس استاندارد NEC انتخاب می‌کنند و بسیاری از ساختمان‌ها هم استانداردهای مخصوص به خود را دارند. انتخاب اندازه‌ی مناسب سیمراه اهمیت زیادی دارد چون باعث می‌شود که سیم و کابل درون آن زخمی نشوند و آسیب نبینند. خوشبختانه می‌توانید با اداره‌ی برق تماس بگیرید و بپرسید که آیا برای انتخاب سیمراه مناسب قوانین و مقررات خاصی وجود دارد یا خیر. اگر پاسخ مثبت بود باید از روی جدولی که به شما داده می‌شود سیمراه مناسب را با توجه به مشخصه‌های آن ساختمان انتخاب کنید.

روکش سیم و کابلی را که می‌خواهید از سیمراه عبور دهید بخوانید. اندازه‌ی سیم و کابل معمولا روی روکش آن‌ها چاپ می‌شود. اندازه‌ی سیم و کابل بعد از حروف AWG چاپ می‌شود بعد از آن هم یک یا دو عدد دیگر قرار دارد. این عدد گیج سیم و کابل را نشان می‌دهد.

بر اساس گیج سیم و کابل و مقدار سیم و کابلی که می‌خواهید بکشید و با توجه به جدول راهنما اندازه‌ی دقیق سیمراهی را که لازم دارید انتخاب کنید. گیج معمول سیم و کابل در یک ساختمان معمولی 14، 12 و 10 است و معمولا باید سه تا چهار سیم از سیمراه عبور دهید. اگر از اندازه‌های معمول سیم و کابل استفاده می‌کنید، می‌توانید از سیمراه EMT با اندازه‌ی 1.27 سانتی‌متر استفاده کنید.


منبع : Ehow