از سی سال گذشته تا کنون میزان چاقی و بیماری‌های مرتبط با آن به طرز چشم‌گیری افزایش یافته است. در آمریکا از اوایل دهه 80 میلادی درصد افراد بین 6 تا  19 سال که دارای اضافه وزن هستند سه برابر شده است. هم‌چنین 2/3 بزرگسالان در آمریکا دارای اضافه وزن هستند. در همین مدت تعداد رستوران‌های فست فود نیز حدودا دو برابر شده است. تحقیقات حاکی از آن است که دست کم بخشی از این آمار رو به افزایش چاقی در آمریکا به علت مصرف فست فود است.
علی‌رغم محبوبیت این دیدگاه ایجاد ارتباط میان چاقی و مصرف فست فود به طور علمی بسیار دشوار است. این مسئله که در مدت مشابه درصد چاقی و رستوران فست فود افزایش یافته است، دلیلی مناسب برای ایجاد ارتباط میان این دو نمی‌باشد. افرادی که فست فود زیاد مصرف می‌کنند ممکن است رفتارهای دیگری که باعث چاقی می‌شود را داشته باشند.
در مطالعه‌ای محققان به بررسی تاثیرات فست فود بر چاقی پرداختند. آن‌ها ویژگی مکانی رستوران را نیز مورد بررسی قرار دادند. محققان می‌خواستند بدانند آیا نزدیکی به رستوران فست فود بر میزان افزایش وزن بچه مدرسه‌ای‌ها و زنان باردار منطقه تاثیر دارد.
محققان رستوران‌هایی را که نزدیک به مدرسه بودند را در فواصل مکانی معیین مشخص و تاثیر آن‌ها بر میزان افزایش وزن بچه‌های مدرسه‌ی نزدیک به رستوران فست فود را مورد بررسی قرار دادند. این مطالعه از سال‌ 1999 تا 2007 به طول انجامید. هم‌چنین محققان مطالعه‌ای مشابه را برای زنان بارداری که حداقل دو زایمان داشته‌اند انجام دادند. نتایج این تحقیقات حاکی از این بود که وجود یک رستوران فست فود در 150 متری مدرسه، احتمال داشتن افزایش وزن را تا 5.2 درصد افزایش می‌دهد. جالب است که بدانید اگر رستوران 400 یا 700 متر از مدرسه فاصله داشته باشد، تاثیری روی چاقی بچه‌ها نخواهد داشت. این تحقیقات هم‌چنین نشان داد که هرچه رستوران نزدیک‌تر باشد، احتمال افزایش وزن نیز بیشتر خواهد بود. این احتمال برای زنان و دختران جوان بیشتر است.

بر خلاف کودکان، رستوران‌های فست فود با مسافت 400 یا 700 متری هم روی چاقی خانم‌های باردار موثر هستند.

آیا نتایج این تحقیقات منطقی و قابل اتکا هستند

بدین منظور محققان در ابتدا میزان کالری اضافی برای افزایش وزن در کودکان را مشخص کردند. این میزان حدود 30 تا 100 کالری در هر روز بود. با توجه به میزان بالای کالری در غذاهای رستورانی و فست فود، این نتایج منطقی به نظر می‌آیند.
نتایج تحقیقات بر روی زنان باردار نشان داد که اگر در 150 متری آن‌ها رستوران فست فود وجود داشته باشد، احتمال افزایش وزن تا 20 کیلو در دوران بارداری وجود دارد. بر خلاف کودکان، رستوران‌های فست فود با مسافت 400 یا 700 متری هم روی چاقی خانم‌های باردار موثر هستند. برای خانم‌های باردار، میزان کالری اضافی که منجر به چاقی می‌شود بسیار کم (روزانه 4 -1 کالری) است.
این محققان مطالعات جالب دیگری نیز انجام دادند. برای مثال آن‌ها اثر انواع دیگر رستوران بر اضافه وزن را مورد مطالعه قرار دادند و پی بردند که تنها رستوران‌هایی که فست فود سرو می‌کنند بر افزایش وزن تاثیر می‌گذارند. 
به طور کلی این تحقیقات نشان می‌دهد که نزدیکی به رستوران ریسک چاقی را به طرز قابل توجهی افزایش می‌دهد. یک دلیل برای نزدیکی به رستوران می‌تواند کاهش هزینه در رفت و آمد باشد. دلیل دوم وسوسه شدن برای رفتن به رستوران است.
نتایج این تحقیقات می‌تواند جهت سیاست گذاری‌های شهرداری و در صدور جواز کسب مورد استفاده قرار گیرد. سیاست‌های محدود کننده برای ایجاد اغذیه فروشی و رستوران در نزدیکی مدرسه می‌تواند بر میزان چاقی بچه‌ها تاثیر به سزایی داشته باشد. در عین حال این سیاست‌های محدود کننده در مناطق مسکونی تاثیر چندانی بر افزایش وزن بزرگسالان نخواهد داشت.

منبع : Nber