استفاده از عایق زرورقی برای سیم و کابل نقش مهمی درکاهش تداخل الکترومغناطیسی و تداخل سیگنالی حین صحبت با تلفن ایفا می کند. در سیم و کابل انتقال داده‌ی پیچ‌دار معمولا دو نوع زرورق سفید استفاده می شود؛ زرورق آلومینیومی و زرورق مسی. علاوه بر این اغلب سه روش در ساختار زرورق سیم و کابل مورد استفاده قرار می گیرد؛ طولی، قطری و پیچیده شده.

ساختار طولی

راحت‌ترین و ارزان‌ترین روش استفاده از عایق زرورقی در ساخت سیم و کابل به صورت طولی و با استفاده از زرورق آلومینیومی یا مسی است. این روش بهترین پوشش دفاعی الکتریکی را تولید کرده و به فرآیند تولیدی خاص دیگری نیاز ندارد. با این وجود اگر از ساختار طولی استفاده شود ممکن است بیش از حد خشک باشد و کارایی زیادی نداشته باشد. برای مثال وقتی که چند بار سیم و کابل را تکان دهید زرورق آن شکافته می شود.

ساختار قطری

برای افزایش انعطاف سیم و کابل بهتر است از ساختار قطری برای عایق زرورقی استفاده کرد. این ساختار نیز مانند ساختار طولی نیازی به فرآیند تولیدی اضافی دیگری ندارد. با این وجود برای استفاده از این روش به مقدار عایق زرورقی بیشتری نسبت به روش طولی نیاز خواهید داشت بنابراین با استفاده از روش قطری مقدار زرورق مصرفی و متعاقب آن هزینه‌ها را افزایش خواهد یافت. در نهایت این‌که استفاده از ساختار قطری از لحاظ محافظت از سیم و کابل در برابر تداخل رادیویی و الکترومغناطیسی مقرون به صرفه و موثر نخواهد بود.

ساختار پیچشی

پیچیدن عایق زرورقی دور سیم و کابل بیشترین انعطاف‌پذیری را فراهم می‌کند اما قدرت مقاومت آن در برابر پارازیت و تداخل از دو مورد قبل بسیار کمتر است. هم‌چنین این روش نیاز به محکم کردن زرورق دارد که هزینه‌های تولید را بالا می برد. عایق کاری بین عایق سیم و کابل و کانکتور کافی نیست و مقداری مس چه به صورت مس تنها یا مس قلع اندود شده باید روی عایق زرورقی استفاده شود. این مس را می‌توان به دو صورت در داخل سیم و کابل به کار برد یا به‌عنوان یک هسته‌ی غیرمستقیم یا از طریق توری مسی. توری‌های مسی مقرون به صرفه‌تر بوده و کشیدن آن‌ها نیز راحت تر و سریع‌تر صورت می‌گیرد. با این وجود تورهای مسی باعث افت قدرت انتقال جریان شده و از انعطاف‌پذیری و دوام نسبتا پایینی برخوردارند، به خصوص در ابزاری که متحرک هستند. از طرف دیگر رشته‌های توری کوتاه ‌در وسایلی که تحرک دائمی دارند طول عمر بیشتری خواهند داشت و کاهش قدرت انتقال جریان در آن‌ها کمتر است. با این وجود هزینه این نوع توری‌ها بیشتر بوده و کشیدن آن‌ها مشکل‌تر است.

منبع : Wireandcabletips